04 a 06/11/2022 - 72ª Regata Santos Rio - Classe: Oceano

Classe: Oceano

Aviso de Regata
Instrução de Regata
Súmulas

12 a 15/11/2022 - 53º Circuito Rio - Classe: Oceano

Classe: Oceano

Aviso de Regata
Instrução de Regata
Súmulas

19/11/2022 - Taça Bibi Juetz - Classe: Snipe

Classe: Snipe

Aviso de Regata
Intrução de Regata
Súmula

19/11/2022 - Taça Jorge Zarif - Classe: Finn

Classe: Finn

Aviso de Regata
Instrução de Regata
Súmula

26 e 27/11, 03 e 04/12/2022 - Campeonato Brasileiro - Classe: J24

Classe: J24

Aviso de Regata
Instrução de Regata
Súmulas

26 e 27/11/2022 - Copa Primavera - Classe: HPE 25

Classe: HPE 25

Aviso de Regata
Istrução de Regata
Súmula